Her aşamada servikal osteokondroz tehlikesi nedir?

Servikal omurganın osteokondrozunda ağrı ve hareketlerin sertliği

25 yaşın üzerindeki hemen hemen tüm insanlar osteokondrozdan muzdariptir, hastalığın servikal omurgayı etkileme olasılığı iki kat daha fazladır.. . .

Bu, büyük ölçüde, başını tutma yüküne sahip olduğu için artan hareketliliğinden kaynaklanmaktadır.

Patoloji, her iki cinsiyetten hastalar arasında eşit derecede yaygındır; değişiklikler çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.

Son zamanlarda, hastalık ciddi şekilde gençleşti, ilk belirtiler okulda veya üniversitede bile ortaya çıkabilir, bunun nedeni duruş bozuklukları ve hareketsiz bir yaşam tarzıdır.

Tedavi eksikliği ciddi komplikasyonlara ve hoş olmayan sonuçlara yol açabilir, hoş olmayan semptomlar ortaya çıkarsa derhal bir doktora danışmalısınız.

Servikal osteokondroz nedir

Servikal omurganın osteokondrozubu bölgenin intervertebral disklerinin ilerleyici bir dejeneratif-distrofik lezyonudur, patoloji omurlarda ve intervertebral disklerde değişikliklere yol açar.Sürece osteofit oluşumu eşlik eder.- boyun omurlarında, tahrişe ve kas gerginliğine neden olan ve hastanın durumunu daha da kötüleştiren kemik büyümeleri.

Servikal omurga sadece 7 omurdan oluştuğundan, hastalığın gelişim mekanizması vücudun anatomik özellikleri ile doğrudan ilişkilidir. Torasik ve lomber bölgelerde, omurlar nispeten homojendir, boyunda, omuz kemerinin başının ve başın büyük genlik hareketlerinden dolayı yapı olarak farklılık gösterirler.

Hareketli boyun nispeten statik bir torasik bölgeye geçer, bu nedenle 1, 2, 7 omur birbirinden farklıdır.. . . Omuriliğin yanı sıra kan damarları, omurilik sinirleri de bu bölgeden çok sayıda periferik sinir geçer.

Bu sinirlerden bazıları, örneğin vagus, abdominal organları ve diyaframı innerve eder. Sinirlere ek olarak önemli ana kan damarları da buradan geçer. Osteokondroz ile beyinde dolaşım bozuklukları riski artar, boyun ağrısı, baş ağrısı vb. Oluşabilir. Hastalığın gelişimi nörolojik patolojileri tetikleyebilir ve merkezi sinir sisteminin çalışması bozulabilir.

nedenler

Hastalığın gelişim nedenleri çok farklıdır., birçoğu lenf ve kanda tuz birikmesi nedeniyle kıkırdaklı dokuların deformasyonları ile ilişkilidir.

Doğru beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile tuzlar birikmez, ağır vakalarda kıkırdaklı dokular daha az hareketli hale gelir, omurların yer değiştirmesi sonucu esneklikleri azalır, sinir uçları ve arterler sıkışır.

Servikal omurganın patolojilerinin ana nedeni kabul edilirsedanter yaşam tarzı, hastalık ofis çalışanları tarafından iyi bilinmektedir. Ağır fiziksel emeğe girmeye zorlanan insanlar da osteokondrozdan muzdariptir, çünkü vücudun rahatsız edici bir pozisyonunda sırttaki artan stres ve uzun süredir devam eden sırt yaralanmaları, bu bölgenin aşırı gerilmesine yol açan olumsuz bir etkiye sahiptir.

Tıpta, osteokondroz gelişimine yol açan 2 ana faktörü ayırt etmek gelenekseldir.:

 • patolojik- yakın dokuların, sinir demetlerinin ve damarların katılımıyla intervertebral disklerin ve diğer omur yapılarının dejeneratif süreçleri, olumsuz dış faktörlerin etkisi altında meydana gelir, faktörler ne kadar şiddetli olursa, süreçlerin gelişme hızı o kadar yüksek olur;
 • fizyolojik- tüm süreçler yaşa bağlı doğal değişiklikler, omurgadaki kıkırdak dokuların yaşlanması, tuz birikintileri vb. ile belirlenir.

Servikal omurganın osteokondrozunun spesifik nedenleri:

 • metabolik bozukluklar, obezitenin bazı evreleri;
 • kardiyovasküler sistem hastalıkları, basınç düşüşlerine neden olan, beyindeki dolaşım bozuklukları;
 • hipodinamik - sınırlı hareketliliğin eşlik ettiği bu kategori, hastalık veya yaralanma, hareketsiz çalışma, hareketsiz yaşam tarzını içerir;
 • yanlış duruş - çeşitli romatizma biçimleri, skolyoz, düz ayaklar;
 • servikal omurga yaralanmaları (çürükler, darbeler, burkulmalar), omurganın diğer kısımlarındaki yaralanmalar önemli bir rol oynayabilir;
 • ağır fiziksel emek veya yoğun sporlardan kaynaklanan servikal omurgada artan fiziksel aktivite;
 • kilolu;
 • hareketsiz bir yaşam tarzı - servikal omurga ve omurganın aşırı gerilmesine yol açar;
 • servikal vertebra fıtığı, eşlik eden hastalıklar;
 • başın doğal olmayan veya rahatsız edici bir pozisyonda zorla uzun süre tutulması, kaslar aşırı gerildiğinde, omurganın eğriliği meydana gelir;
 • sinir gerginliği, sürekli stres;
 • omurganın yapısının konjenital anomalileri.

Tedavi yokluğunda servikal osteokondrozun sonuçları

İlk aşamada tehlikeli olan nedir

İlk aşamaya, omurların disklerinde çatlak oluşumu ve çekirdek pulposusunun kuruması eşlik eder.Sonuç olarak, yapının kırılganlığı artar ve yüklere karşı direnç azalır. Bu aşamada boyunda ağrı ve sertlik vardır.

Servikal osteokondrozun ilk aşamasında intervertebral disklerdeki çatlaklar

İkinci aşamada tehlikeli olan nedir

İkinci aşamada, omurun yüzeyi tahrip olur., bunun sonucunda çekirdeğin sıkılması ve intervertebral boşluğu genişletmesi, bunun sonucunda çıkıntılar ve fıtıklaşmış diskler oluşur. Şiddetli sürekli ağrı, hareketlerin sertliği, halsizlik, yüzde ve ellerde uyuşma hissine neden olurlar.

Evre 2 servikal osteokondroz, omurların kendisinde dejeneratif değişiklikler ile karakterizedir.

Üçüncü aşamada tehlikeli olan nedir

En büyük tehlike, hastalığın üçüncü aşamasıdır., intervertebral fıtık oluşumu ile birlikte. Omur diskinin yüzeyinin tahrip olma süreci devam eder, omurganın yakınında bulunan kan damarlarına, kaslara, bağlara ve sinirlere zarar verme tehdidi artar.

Her omur daha akut ve pürüzlü hale gelir, bu da kaslar üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir, istemsiz kasılma nedeniyle, sadece servikal omurganın değil, aynı zamanda tüm omurganın motor aktivitesi sınırlıdır. Sıkışmış sinirlerin bir sonucu olarak, sinir uyarılarının bireysel organlara ve dokulara iletilmesi kötüleşir.

Üçüncü aşamanın semptomları, baş ve boyun arkasında ağrıyan ağrı olarak kabul edilir.omuza ve ellere uzanan, uyuşukluk ve ağrı, başı hareket ettirmede zorluk. Hasta işitme ve görmede bozulma, sıklıkla kusma ve mide bulantısı yaşar.

Dördüncü aşamada tehlikeli olan nedir

Dejeneratif spinal onarım sırasındahasarlı omurların kemik büyümeleri ile kaynaşması-osteofitler oluşur. . . Hastalığın ilk evrelerinin komplikasyonları ağırlaşır, omurga hareketliliğini kaybeder, bu da sakatlığı tehdit eder.

Servikal osteokondrozun diğer tehlikeleri:

 1. Bitkisel-vasküler distoni- patoloji, sürekli stres ve kronik yorgunluğun arka planına karşı gelişir, hastalığa teşhis edilmesi zor olan çeşitli semptomlar eşlik eder. Hastalık sıklıkla osteokondroza eşlik eder, patoloji panik ataklar, halsizlik duyguları, taşikardi atakları, artan terleme ile kendini gösterir.
 2. Baş ağrısı. . . Beyin damarlarındaki ağrı sendromu, beyin zarları, başın yumuşak dokuları hızla artar, yoğunluğu artar, gözlerde "yıldızlar" ve "daireler" belirir, foto- ve fonofobi, kulak çınlaması görülür .
 3. Kan basıncı sorunları. . . Omurların yer değiştirmesi, sinirlerin ve kan damarlarının sıkışması sonucu darlığa neden olur, solunum düzenlemesinin işleyişi, arter tonu ve kalp hızı bozulur. Hastalığın gelişmesinin bir sonucu olarak, omuriliğe ve beyne kan beslemesinin bağlı olduğu sinir merkezlerinin işlev bozuklukları gözlenir. İntervertebral diskin ilk pozisyonundaki bir değişiklik nedeniyle, vücudun kan basıncındaki değişikliklerle reaksiyona girdiği oksijen açlığı meydana gelir. Baş dönmesi, denge kaybı - bir semptom, omurganın yakınında bulunan sinirlerin, kasların ve kan damarlarının omurlarının sıkışmasından kaynaklanan vestibüler aparatın işleyişinin ihlal edildiğini gösterir. Bu sıkmanın bir sonucu olarak, beyinden serebelluma yanlış sinir uyarıları uyarılır. Durum, organların dolaşım patolojilerinden ve oksijen açlığından muzdarip olması nedeniyle ağırlaşıyor.
 4. Gergin sistem- sinirlerle ilgili sorunlar sakatlığa neden olabilir, hastanın ölümüne yol açabilir, bu tür bozukluklara spesifik olmayan semptomlar eşlik edebilir - yüksek ateş, basınç dalgalanmaları, ağrı.

Servikal osteokondrozun sonuçları hakkında mitler

Hastalığın var olduğu yıllar boyunca, sadece hastalar arasında değil, doktorlar arasında da yaygın olan çok sayıda efsane ortaya çıktı.

mitler:

 1. Hastalığı iyileştirmenin imkansızlığı- çoğu durumda hastalık tedavi edilemez, ancak remisyonunu sağlamak mümkündür, yaşam tarzındaki bir değişiklikle iyileşme süresi on yıllarca sürebilir.
 2. Tedaviye gerek yok- osteokondroz tehlikeli bir hastalıktır, ilk aşamalarda kendini hiçbir şekilde göstermese bile vücutta geri dönüşü olmayan değişiklikler meydana gelir.

Çözüm

 • Servikal omurganın osteokondrozuServikal omurların yer değiştirmesinin eşlik ettiği yaygın bir hastalıktır.
 • Hastalığın ana nedeni olarak kabul edilirsedanter yaşam tarzı, hastalık gençler arasında giderek daha yaygın ve ağır fiziksel iş yapan hastalar da risk altındadır.
 • Tedavi eksikliğisakatlık ve ölüm dahil olmak üzere en olumsuz sonuçlara yol açabilir. . .